هفتمین کنگره علوم دامی ایران

The Seventh Congress on Animal Science of Iran

دبیرخانه : گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-کرج                                                               تلفن: 32224053-026

ورود کاربران

اولین همایش صنعت بلدرچین

photo 2016 09 04 13 18 52

برگزار کنندگان

 

حامیان علمی

حامیان طلایی

logo 1

حامیان نقره ای

 

photo 2016 08 24 13 14 21

Logo

CRI logo1

kale

حامیان برنزی

211

arm

 

واحد علوم تحقیقات 

agreentech1

43

 شرکت گلپاد

حامیان معمولی

 

 

b2

arm

arm

 

واحد ابهر

arm

 

واحد گلپایگان

434

photo 2016 08 22 20 18 42

logo1

غرفه های نمایشگاهی

l2

l1

l3